Edukujmy dzieci!


Polecana literatura: Zanim pojawi się w Twoim domu szczeniak -zapoznaj się z co najmniej dwoma pierwszymi pozycjami polecanych książek.
" Sygnały uspa­ka­ja­jące. Jak psy uni­kają kon­flik­tów " Galaktyka

Turid Rugaas

“Szcze­nię dosko­nałe” Galaktyka

Gwen Bailey

"Jak rozmawiać z psem" Galaktyka

Stanley Coren

„Szczeniakowo”

Grzegorz Firlit

„Kliker-skuteczne szkolenie psa”

Karen Pryor

„Zapomniany język psów”

Jan Fennell

„Zwykły niezwykły przyjaciel”

Zofia Mrzewińska

„Po obu końcach smyczy”

Zofia Mrzewińska

„Aria do mnie! Skuteczna nauka przywołania”

Jacek Gałuszka

„ANIMAL EXPERT „czasopismo dostępne w prenumeracie .

Forum Media Polska Sp.z o.o.

„Psie przykazania” Fun­da­cja Psia Wachta

Kendal Shepherd

„ Mój pies cią­gnie na smy­czy. Co robić?” Fun­da­cja Psia Wachta

Turid Rugas

“Prze­chy­trzyć psa” Galaktyka

Terry Ryan, Kri­sten Mor­ten­sen

“Pies i czło­wiek. Jak żyć zgod­nie pod jed­nym dachem” Galaktyka

Jean Donald­son

“Naj­pierw wytre­suj kur­czaka” Media Rodzina

Karen Pryor

“Tajem­nice psiego umy­słu”; Galaktyka

Stan­ley Coren

“Posłu­szeń­stwo na codzień”; Galaktyka

Inki Sjösten

„Mój pies się nie boi.Jak pomóc psu pokonać jego lęki” Galaktyka

Nicole Wilde

“Kli­ker — sku­teczne szko­le­nie psa”; Galaktyka

Karen Pryor

„PIES „100 sposobów na rozwiązanie jego problemów.MUZA S.A.

Sarah Fisher Marie Miller