• Literatura

  Edukujmy dzieci!

  1. Turid Rugaas “Sygnały uspa­ka­ja­jące. Jak psy uni­kają kon­flik­tów” Galaktyka
  2. Kendal Shepherd „Psie przykazania”Fun­da­cja Psia Wachta
  3. Turid Rugas „ Mój pies cią­gnie na smy­czy. Co robić?” Fun­da­cja Psia Wachta
  4. Terry Ryan, Kri­sten Mor­ten­sen “Prze­chy­trzyć psa” Galaktyka
  5. Jean Donald­son “Pies i czło­wiek. Jak żyć zgod­nie pod jed­nym dachem” Galaktyka
  6. Gwen Bailey “Szcze­nię dosko­nałe” Galaktyka
  7. Karen Pryor “Naj­pierw wytre­suj kur­czaka” Media Rodzina
  8. Stan­ley Coren “Tajem­nice psiego umy­słu”; Galaktyka
  9. Inki Sjösten “Posłu­szeń­stwo na codzień”; Galaktyka
  10. Nicole Wilde „Mój pies się nie boi.Jak pomóc psu pokonać jego lęki” Galaktyka
  11. Karen Pryor “Kli­ker — sku­teczne szko­le­nie psa”; Galaktyka
  12. Sarah Fisher Marie Miller „PIES „100 sposobów na rozwiązanie jego problemów.MUZA S.A.